Στα 7.400.000€ το κόστος επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου!

Δείτε το κατατοπιστικό βίντεο