Σε ένα βίντεο απάντηση σχετικά με τα έργα της ΔΕΥΑΜ και του Δήμου Μυκόνου εμφανίστηκε ο Φραντζέσκος Βιγλιάρης σήμερα.

Ο Βιγλιάρης αφού αντεκρουσε τα 2 φράγματα τα οποία μας δίδουν μόνο 1000 κυβικά ημερησίως, ανέδειξε το γεγονός ότι 13.000 κυβικά νερού τα οποία χρειάζεται το νησί, καλύπτονται από τις αφαλατώσεις.

Συγκεκριμένα από τον κόρφο 6.500 κυβικά (έγινε ολική επισκευή τον χειμώνα – 625.000€)

Νέα Αφαλάτωση (2019 με σύμβαση προμήθειας νερού) 2.800 κυβικά ημερησίως

Νέα Αφαλάτωση (2022) 2000 κυβικά, χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ 1.227.000€

Τέλος ένα άλλο σημαντικό έργο είναι η προμήθεια των ηλεκτρονικών ρολογιών (725.000€) χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών

Τελικά γίνονται έργα;