Απάντηση στα δημοσιεύματα Μυκονιάτικης σελίδας στο Facebook που αφορούν σχολικές επιτροπές, μελέτες και χρέη θέλησε να δώσει ο κος Λάβαρης.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του.

Απέναντι στα ψεύδη, τις ύβρεις και τις επιθέσεις που δέχομαι προσωπικά από συγκεκριμένους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί ανυπαρξίας οφειλών στα σχολεία πριν το 2014 και επειδή στη ζωή μου πορεύομαι πάντα με ήθος και αξιοπρέπεια, τους απαντώ με αλήθειες και ντοκουμέντα:
✅Αλήθεια 1η
Το χρέος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μυκόνου το 2014 για εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ ήταν 36.342€.
Ντοκουμέντο το έγγραφό 1 στο οποίο φαίνεται και η ρύθμιση των οφειλών που καταφέραμε τον Δεκέμβριο του 2014.
Αυτό το έγγραφο πρακτικά επιβεβαιώνει, ότι ενώ τα χρήματα αποδόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο, αυτά ποτέ δεν αποδόθηκαν στο ΙΚΑ από τις προηγούμενες διοικήσεις.
✅Αλήθεια 2η
Το χρέος για ανεξόφλητους λογαριασμούς στον ΟΤΕ από τα σχολεία καταγράφεται στις 27.041€.
Ντοκουμέντο το έγγραφο 2 του ΟΤΕ.
Στο σχετικό έγγραφο του ΟΤΕ διαπιστώνεται πως υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί σχολείων από το 2009.
✅Αλήθεια 3η
Τα χρέη σε επιχειρήσεις του νησιού εκείνη την περίοδο ανέρχονται περίπου στις 80.000€ .
Ενδεικτικό ντοκουμέντο το έγγραφο 3.
Στο έγγραφο φαίνεται η καρτέλα γνωστού πρατηρίου καυσίμων του νησιού όπου διαπιστώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας χρωστάει πετρέλαιο θέρμανσης από το Νοέμβριο του 2010.
✅Αλήθεια 4η
Γίνεται αναφορά τεχνηέντως για οφειλές προς την Εφορία, ενώ ουδέποτε ανέφερα κάτι τέτοιο.
✅Αλήθεια 5η
Έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για τη διενέργεια ανάκρισης για την πράξη απιστίας με ζημιά άνω των 30.000 € από επιχορηγήσεις στην Σχολική Επιτροπή σε βάρος του δήμου Μυκόνου κατά την χρονική περίοδο 2011 -2013. Ντοκουμέντο έγγραφο 4.
Επιπρόσθετα, με βάση το σχετικό έγγραφο, προκύπτει πως το 2021 ζητήθηκε από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας να σταλούν οι ετήσιοι απολογισμοί για 2011-2013. Τα έγγραφα εστάλησαν με την ένδειξη «ακριβές φωτοαντίγραφο» και την υπογραφή μου ως προέδρου της Σχολικής Επιτροπής του 2021.
Η υπογραφή αυτή εκ του πονηρού επιχειρήθηκε να ερμηνευθεί ως δική μου έγκριση στους απολογισμούς.
Είναι αναγκαίο να επισημάνω ότι τα έτη 2011-2013 υπηρετούσα ως διευθυντής σχολείου στο νησί της Σαντορίνης.
✅Αλήθεια 6η
Κατασχετήριο κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μυκόνου» για τιμολόγια (από τον Μάιο 2010 έως Ιανουάριο 2013)τα οποία ενώ εκδόθηκαν δεν εισπράχθηκαν ποτέ. Η οφειλή ανέρχεται 5.086,4 ευρώ.
Ντοκουμέντο έγγραφα 5 και 6.
✅Αλήθεια 8η
Λόγω των ανωτέρω, είχε τεθεί σε επιτροπεία η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με συνέπεια ο Επίτροπος να μην επιτρέπει να αξιοποιηθούν ακόμα και τα ελάχιστα χρήματα που υπήρχαν στο λογαριασμό. Μάλιστα για να καλυφθούν τα τεράστια κενά σε πετρέλαιο και άλλες λειτουργικές ανάγκες «έβαζαν το χέρι στην τσέπη» οι ίδιοι οι γονείς μέσω των συλλόγων γονέων.
Με βάση τα παραπάνω, απαιτώ να ανακληθούν από τα συγκεκριμένα πρόσωπα και τα συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ΑΜΕΣΑ οι ύβρεις και οι ψευδείς χαρακτηρισμοί προς το πρόσωπό μου.
Φραγκίσκος Λάβαρης
Διευθυντής 2ου Δημοτικού σχολείου Μυκόνου
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυκόνου