Municipal Governance / Οι στόχοι του νέου Ν/Σ για τους ΟΤΑ – Δομική αλλαγή στο σύστημα οργάνωσης & λειτουργίας των Δήμων

Διαφάνεια, λογοδοσία, ορθολογική διαχείριση πόρων και ευελιξία, είναι οι στόχοι που επιδιώκει να επιτύχει το σχέδιο νόμου για τους ΟΤΑ, όπως ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Ανδρέας Νικολακόπουλος, κατά τη συζήτηση των νέων διατάξεων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Όπως ειδικότερα ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ, με το σχέδιο νόμου:

– Θεσπίζεται μια σημαντική δομική αλλαγή στο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων, δηλαδή η κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που ενσωματώνονται πλέον στον πυρήνα της λειτουργίας των δήμων. Αναβαθμίζεται επίσης η διαχείριση των σχολικών μονάδων από τους δήμους.

– Καθιερώνεται η συνεδρίαση ελέγχου πεπραγμένων δημοτικής και περιφερειακής αρχής, η οποία προσομοιάζει στο μοντέλο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενισχύοντας το δημόσιο έλεγχο των πεπραγμένων των αυτοδιοικητικών αρχών.

-Συνενώνεται η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής των δήμων, και προκειμένου να βελτιωθεί η υλοποίηση του δημοτικού έργου, καθιερώνονται δείκτες ποιότητας και παρακολούθησης των επιδόσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ανοιχτά διαθέσιμα δεδομένα σε όλους τους πολίτες και επιβράβευση των αποδοτικότερων.

– Τροποποιούνται και καταργούνται ρυθμίσεις που αφορούσαν ειδικά στη μεταβατική περίοδο 2019 – 2023, κατά την οποία οι αυτοδιοικητικές αρχές εξελέγησαν με το σύστημα της απλής αναλογικής, όταν ήταν αναγκαίο να επιτευχθούν συμπράξεις μεταξύ παρατάξεων για να καταστεί δυνατή η κυβερνησιμότητα τους.

– Προσαρμόζεται το σύστημα διακυβέρνησης των ΟΤΑ στις αλλαγές που επέφερε ν. 4804/2021, με τον οποίον επανήλθε το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ο κ. Νικολακόπουλος αναφέρθηκε ειδικότερα στην κατάργηση των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ. Όπως υπογράμμισε, με την κατάργηση νομικών προσώπων η δημοτική αρχή, το δημοτικό συμβούλιο, η δημοτική επιτροπή, ο δήμαρχος και κυρίως ο προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας, επανακτούν τον πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο της συνολικής οικονομικής διαχείρισης του δήμου, γεγονός το οποίο αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτιστοποίηση του οικονομικού προγραμματισμού και την αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων.

“Έτσι επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και εξοικονομούνται πόροι που πλέον θα μπορούν να κατευθυνθούν στις τοπικές κοινωνίες και στην εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα όρια των Δήμων”, είπε ο εισηγητής της ΝΔ και επισήμανε ότι “ταυτόχρονα, θα συγκεντρώνεται η ευθύνη σε δημοτικό επίπεδο για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων, για την ανάληψη υποχρεώσεων στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων δήμου και για την έγκαιρη εξόφλησή τους, προκειμένου να μην παρακρατείται ρευστότητα από την τοπική αγορά”.

Αλλά και σε σχέση με τους εργαζόμενους, ο κ. Νικολακόπουλος διαβεβαίωσε ότι “με τις προτεινόμενες διατάξεις το προσωπικό μεταφέρεται πλήρως, στο μητρικό δήμο, διατηρώντας την ίδια εργασιακή σχέση που είχαν οι εργαζόμενοι στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο και μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη και τις εκκρεμείς διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού”.

Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κεντρικά από το δήμο, έχει τρία προφανή οφέλη, είπε ο εισηγητής της ΝΔ και στα οφέλη αυτά συμπεριέλαβε:

– Τον καθορισμό και από την αρμόδια μονάδα διοικητικού, του βέλτιστου τρόπου κατανομής του προσωπικού στις υπηρεσίες του νέου δήμου.

– Τον βέλτιστο και ουσιαστικότερο προγραμματισμό προσλήψεων και πλήρωσης θέσεων βάσης κινητικότητας.

– Την ενιαία διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με ουσιαστικά προσόντα.

Παράλληλα, όπως είπε, “θα υπάρχει μέριμνα για την ομαλή μετάβαση στη νέα διοικητική δομή αφού προβλέπεται καθολική διαδοχή από το δήμο επί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς, και η συνέχιση όλων των προγραμμάτων που εκτελούν νομικά πρόσωπα που καταργούνται”